< terug naar partner overzicht

plat-plat-vastgoedonderhoud
Plat & Plat / Werksaam B.V. nieuw CPA lid

Familiebedrijf Plat & Plat B.V / Werksaam B.V., gevestigd in Volendam, is in 1987 begonnen als schildersbedrijf en biedt nu met meer dan 35 jaar ervaring complete duurzame oplossingen voor totaalonderhoud en woningverbetering voor vastgoedportefeuilles van woningcorporaties, beleggers en VvE Beheerders. Hun aanpak is volledig gericht op een nauwe samenwerking met al hun
stakeholders. Daarom worden deze in een zo vroeg mogelijk stadium bij het proces betrokken om te komen tot de meest duurzame oplossing(en).

Opdrachtgevers kiezen steeds vaker om alleen nog de regierol te vervullen. Hierdoor komt steeds vaker de gehele project- / planontwikkeling en de uitvoering bij Plat & Plat / Werksaam te liggen. Hierbij leggen zij de focus op diverse aspecten zoals duurzaamheid, energieprestatie, bewonersgedrag, bewonerstevredenheid en klanttevredenheid.
Daarbij blijft het denken, doen en organiseren vanuit de behoefte en de beleving van de klant centraal staan.

Hun slogan “Duurzame Denkers en Doeners” hebben ze hoog in het vaandel staan. Duurzaamheid is één van hun belangrijkste speerpunten in hun core-business. Ze nemen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun CO2-footprint serieus en streven ernaar in een zo vroeg mogelijk stadium aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Er is intern volop aandacht aan het verlagen van de CO2-footprint van hun organisatie. Denk hierbij aan recycling van het bedrijfsafval, aandacht voor schaarste aan grondstoffen en invloed op verantwoordelijkheid op het eigen gedrag. Zo is hun huidige kantoor op de Morseweg 63 te Volendam volledig energieneutraal gemaakt en zal het nieuwe kantoor, welke zij na de zomervakantie van dit jaar gaan betrekken, energieneutraal en volledig all-electric zijn. Ook het steeds verder verduurzamen van het autopark en logistieke bewegingen
krijgen voortdurend de aandacht.

De organisatie is zich bewust dat het verminderen van fossiele brandstof noodzakelijk is voor het leefbaar houden van onze planeet. Met name het verwarmen van woningen zorgt voor een groot aandeel in de CO2 uitstoot die elke Nederlander per jaar uitstoot. Het positieve nieuws is dat er dus op dit terrein ook veel winst is te behalen! Plat & Plat / Werksaam werkt iedere dag aan het verminderen van deze uitstoot door het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van duurzame projecten.
Het wordt ook steeds duidelijker dat wij onze planeet uitputten door het delven van grondstoffen. Daar komt ook nog eens bij dat veel materialen die vrijkomen helaas na het slopen afgedankt worden. Bij Plat & Plat / Werksaam is men zich bewust dat relatief hoogwaardige materialen vaak hergebruikt kunnen worden. Daarom wordt steeds meer de samenwerking gezocht met verschillende partners die zich ook op hergebruik richten.

De toetreding van Plat & Plat B.V. / Werksaam B.V. sluit aan bij de doelstelling van CPA om circulaire afvalstromen te optimaliseren.

Lees meer over Plat & Plat B.V. / Werksaam B.V. http://www.platenplat.nl

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.